print

Piotr Sieniawski

Book Review: The Models of Development in Latin America. The Strategies of Modernisation of States

(Knižná recenzia: Modely rozvoja v Latinskej Amerike: Stratégie modernizácie štátov)

Politické vedy, Volume 21, Number 4/2018, pages 220-225

DOI: http://doi.org/10.24040/politickevedy.2018.21.4.220-225 

FULL ARTICLE AVAILABLE HERE

Recommended form for quotation of the article / Odporúčaná forma citácie článku:
SIENIAWSKI, P. 2018. Book Review: The Models of Development in Latin America. The Strategies of Modernisation of States. In Politické vedy. [online]. Vol. 21, No. 4, 2018. ISSN 1335 – 2741, pp. 220‑225. Available at: http://doi.org/10.24040/politickevedy.2018.21.4.220-225


REVIEWED BOOK:

RUDOWSKI, T.: Modele rozwoju w Ameryce Łacińskiej. Strategie modernizacji państw. [The Models of Development in Latin America. The Strategies of Modernisation of States]. Warszawa: Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego, 2017. 510 p. ISBN 978-83-7901-118-6.

=
CejissFpvMvobrana a strategie