print

Petia Gueorguieva

International Scientific Conference: 23rd Annual Conference of Central European Political Science Association 2018

(Medzinárodná vedecká konferencia: 23. Výročná konferencia Stredoeurópskej asociácie politických vied 2018)

Politické vedy, Volume 21, Number 4/2018, pages 229-230

DOI: http://doi.org/10.24040/politickevedy.2018.21.4.229-230

FULL ARTICLE AVAILABLE HERE

Recommended form for quotation of the article / Odporúčaná forma citácie článku:
GUEORGUIEVA, P. 2018. International Scientific Conference: 23rd Annual Conference of Central European Political Science Association 2018. In Politické vedy. [online]. Vol. 21, No. 4, 2018. ISSN 1335 – 2741, pp. 229‑230. Available at: http://doi.org/10.24040/politickevedy.2018.21.4.229-230


 

=
CejissFpvMvobrana a strategie