print

Michal Bazovský – Ivan Legrády

Scientific Debate: The Future of European Defence: Towards Strategic Autonomy?

(Vedecká diskusia: Budúcnosť európskej obrany: Smerom ku strategickej autonómii?)

Politické vedy, Volume 21, Number 4/2018, pages 226-228

DOI: http://doi.org/10.24040/politickevedy.2018.21.4.226-228 

FULL ARTICLE AVAILABLE HERE

Recommended form for quotation of the article / Odporúčaná forma citácie článku:
BAZOVSKÝ, M. – LEGRÁDY, I. 2018. Scientific Debate: The Future of European Defence: Towards Strategic Autonomy?. In Politické vedy. [online]. Vol. 21, No. 4, 2018. ISSN 1335 – 2741, pp. 226‑228. Available at: http://doi.org/10.24040/politickevedy.2018.21.4.226-228


 

=
CejissFpvMvobrana a strategie