print

Marianna Dudášová

Book Review: The Populist Radical Right: A Reader

(Knižná recenzia: Populistická radikálna pravica: Čítanka)

Politické vedy, Volume 21, Number 4/2018, pages 208-214

DOI: http://doi.org/10.24040/politickevedy.2018.21.4.208-214

FULL ARTICLE AVAILABLE HERE

Recommended form for quotation of the article / Odporúčaná forma citácie článku:
DUDÁŠOVÁ, M. 2018. Book Review: The Populist Radical Right: A Reader. In Politické vedy. [online]. Vol. 21, No. 4, 2018. ISSN 1335 – 2741, pp. 208‑214. Available at: http://doi.org/10.24040/politickevedy.2018.21.4.208-214


REVIEWED BOOK:

MUDDE, C. (ed.): The Populist Radical Right: A Reader. Oxon: Routledge, 2017. 641 p. ISBN 978-1-138-67387-8.

=
CejissFpvMvobrana a strategie