print

Radovan Gura - Mária Rošteková

Francúzsky model profesionalizácie terciárneho vzdelávania na Slovensku

(French Model of Higher Education Professionalization in Slovakia)

Politické vedy, Volume 21, Number 3/2018, pages 236-244

DOI: http://doi.org/10.24040/politickevedy.2018.21.3.236-244

FULL ARTICLE AVAILABLE HERE

Recommended form for quotation of the article / Odporúčaná forma citácie článku:
GURA, R. - ROŠTEKOVÁ, M. 2018. Francúzsky model profesionalizácie terciárneho vzdelávania na Slovensku. In Politické vedy. [online]. Vol. 21, No. 3, 2018. ISSN 1335 – 2741, pp. 236-244. Available at: http://doi.org/10.24040/politickevedy.2018.21.3.236-244


 

=
CejissFpvMvobrana a strategie