print

Monika Čambalíková

Recenzia na knihu: Kontrola ako záruka zákonnosti a ústavnosti pri výkone verejnej správy

(Book Review: Control as a Guarantee of Legality and Constitutionality in the Performance of Public Administration)

Politické vedy, Volume 21, Number 3/2018, pages 213-215

DOI: http://doi.org/10.24040/politickevedy.2018.21.3.213-215

FULL ARTICLE AVAILABLE HERE

Recommended form for quotation of the article / Odporúčaná forma citácie článku:
ČAMBALÍKOVÁ, M. 2018. Recenzia na knihu: Kontrola ako záruka zákonnosti a ústavnosti pri výkone verejnej správy. In Politické vedy. [online]. Vol. 21, No. 3, 2018. ISSN 1335 – 2741, pp. 213-215. Available at: http://doi.org/10.24040/politickevedy.2018.21.3.213-215


REVIEWED BOOK:

Kováčová, E.: Kontrola ako záruka zákonnosti a ústavnosti pri výkone verejnej správy. Banská Bystrica: Belianum, UMB Banská Bystrica, 2016. 150 s. ISBN 978-80-557-1202-4.

 

=
CejissFpvMvobrana a strategie