print

Katarína Liptáková

Recenzia na knihu: Verejné politiky a  modely územného usporiadania V4

(Book Review: Public Policies and Territorial Configuration`s Models of V4 Countries)

Politické vedy, Volume 21, Number 3/2018, pages 223-227

DOI: http://doi.org/10.24040/politickevedy.2018.21.3.223-227

FULL ARTICLE AVAILABLE HERE

Recommended form for quotation of the article / Odporúčaná forma citácie článku:
LIPTÁKOVÁ, K. 2018. Recenzia na knihu: Verejné politiky a  modely územného usporiadania V4. In Politické vedy. [online]. Vol. 21, No. 3, 2018. ISSN 1335 – 2741, pp. 223-227. Available at: http://doi.org/10.24040/politickevedy.2018.21.3.223-227


REVIEWED BOOK:

KOVÁČOVÁ, N. – KOVÁČOVÁ, S.: Verejné politiky a modely územného usporiadania V4. [Public Policies and Territorial Configuration`s Models of V4 Countries]. Ostrowiec Świetokrzyski: Wyzsza Szkola Biznesu i Przedsiebiorczości, 2017. 184 s. ISBN 978-83-64557-28-6. 

 

=
CejissFpvMvobrana a strategie