print

Zuzana Mičková – Anna Schneiderová

International Conference: “100 Years Since the Establishment of the Czechoslovak Republic”
(Medzinárodná konferencia: „100 rokov od vzniku Československej republiky“)

Politické vedy, Volume 21, Number 2/2018, pages 197-202

DOI: http://dx.doi.org/10.24040/politickevedy.2018.21.2.197-202

FULL ARTICLE AVAILABLE HERE

Recommended form for quotation of the article / Odporúčaná forma citácie článku:
MIČKOVÁ, Z – SCHNEIDEROVÁ, A. 2018. International Conference: “100 Years Since the Establishment of the Czechoslovak Republic”. In Politické vedy. [online]. Vol. 21, No. 2, 2018. ISSN 1335 – 2741, pp. 197-202. Available at: http://dx.doi.org/10.24040/politickevedy.2018.21.2.197-202


 

=
CejissFpvMvobrana a strategie