print

Mária Paľová – Mariana Zeleňáková

“We Are Looking for Graduates with Professional Experience“: Forum Students – Enterprises 2018 Offers a Solution to the Slovak Paradox 
(“Hľadáme absolventov s pracovnými skúsenosťami“: Fórum Študenti – Podniky 2018 ponúka riešenie slovenského paradoxu)

Politické vedy, Volume 21, Number 2/2018, pages 203-210

DOI: http://dx.doi.org/10.24040/politickevedy.2018.21.2.203-210

FULL ARTICLE AVAILABLE HERE

Recommended form for quotation of the article / Odporúčaná forma citácie článku:
PAĽOVÁ, M. - ZELEŇÁKOVÁ, M. 2018. “We Are Looking for Graduates with Professional Experience“: Forum Students – Enterprises 2018 Offers a Solution to the Slovak Paradox. In Politické vedy. [online]. Vol. 21, No. 2, 2018. ISSN 1335 – 2741, pp. 203-210. Available at: http://dx.doi.org/10.24040/politickevedy.2018.21.2.203-210


 

 

=
CejissFpvMvobrana a strategie