print

Ivan Legrády

Scientific Debate: “Migration Policies of V4 and France: What Are the Convergences and Divergences?” 
(Vedecká debata: „Migračné politiky krajín V4 a Francúzska: Aké sú konvergencie a rozdiely?“)

Politické vedy, Volume 21, Number 2/2018, pages 191-196

DOI: http://dx.doi.org/10.24040/politickevedy.2018.21.2.191-196

FULL ARTICLE AVAILABLE HERE

Recommended form for quotation of the article / Odporúčaná forma citácie článku:
LEGRÁDY, I. 2018. Scientific Debate: “Migration Policies of V4 and France: What Are the Convergences and Divergences?”. In Politické vedy. [online]. Vol. 21, No. 2, 2018. ISSN 1335 – 2741, pp. 191-196. Available at: http://dx.doi.org/10.24040/politickevedy.2018.21.2.191-196


 

=
CejissFpvMvobrana a strategie