print

Simona Kováčová

Recenzia na knihu: Sociálne služby v pôsobnosti obcí - inštitucionálny vývoj na Slovensku
(Book Review: Social Services in the Competence of Municipalities - Institutional Development in Slovakia)

Politické vedy, Volume 21, Number 1/2018, pages 193-196

DOI: http://dx.doi.org/10.24040/politickevedy.2018.21.1.193-196

FULL ARTICLE AVAILABLE HERE

Recommended form for quotation of the article / Odporúčaná forma citácie článku:
KOVÁČOVÁ, S. 2018. Recenzia na knihu: Sociálne služby v pôsobnosti obcí - inštitucionálny vývoj na Slovensku. In Politické vedy. [online]. Vol. 21, No. 1, 2018. ISSN 1335 – 2741, pp. 193-196. Available online: http://dx.doi.org/10.24040/politickevedy.2018.21.1.193-196


REVIEWED BOOK:

KONEČNÝ, S. - SZÜDI, J. - SZÜDI, G.: Sociálne služby v pôsobnosti obcí - inštitucionálny vývoj na Slovensku. Praha: Wolters Kluwer, 2017. 104 s. ISBN 978-80-7552-596-3.

=
CejissFpvMvobrana a strategie