print

Mária Rošteková

Francúzsko-slovenská spolupráca ako motor internacionalizácie vysokoškolského vzdelávania na Slovensku
(Franco-Slovak Cooperation as a Driver of the Internationalization of Higher Education in Slovakia)

Politické vedy, Volume 21, Number 1/2018, pages 204-211

DOI: http://dx.doi.org/10.24040/politickevedy.2018.21.1.204-211

FULL ARTICLE AVAILABLE HERE

Recommended form for quotation of the article / Odporúčaná forma citácie článku:
ROŠTEKOVÁ, M. 2018. Francúzsko-slovenská spolupráca ako motor internacionalizácie vysokoškolského vzdelávania na Slovensku. In Politické vedy. [online]. Vol. 21, No. 1, 2018. ISSN 1335 – 2741, pp. 204-211. Available at: http://dx.doi.org/10.24040/politickevedy.2018.21.1.204-211


=
CejissFpvMvobrana a strategie