print

Drahomíra Ondrová

Book Review: Teória verejnej správy
(Book Review: Theory of Public Administration)

Politické vedy, Volume 21, Number 1/2018, pages 197-200

DOI: http://dx.doi.org/10.24040/politickevedy.2018.21.1.197-200

FULL ARTICLE AVAILABLE HERE

Recommended form for quotation of the article / Odporúčaná forma citácie článku:
ONDROVÁ, D. 2018. Book Review: Teória verejnej správy. In Politické vedy. [online]. Vol. 21, č. No, 2018. ISSN 1335 – 2741, pp. 197-200. Available at: http://dx.doi.org/10.24040/politickevedy.2018.21.1.197-200


REVIEWED BOOK:

ADAMCOVÁ, M.: Teória verejnej správy. Košice: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika, 2018. 136 s. ISBN 978-80-8152-587-2.

=
CejissFpvMvobrana a strategie