has been released since 1998. The aim of the academically reviewed journal is to publish original articles of Slovak and foreign authors, concerning different fields of social science, concentrating primarily on topics from political science, international relations, modern history and security studies. The journal brings as well actual reviews of recently published scientific literature from Slovak and foreign publishers. An emphasis is also placed on the evaluation on scientific activities, social events and a wide spectrum of other activities, which are interesting for the academic community. The content of the present journal on political science has the ambition to accommodate the needs of scientific workers, professors, students, activists, politicians and other qualified authors and university academics. However, the journal also keeps in mind the interests of the public and published articles can also serve in favour of those, who care about the topics of political science and the newest questions in research. More information about published articles can be found in the section For authors.

The journal Politické vedy is released at the Faculty of Political Science and International Relations of Matej Bel University in Banská Bystrica by the publisher Belianum, Matej Bel University Press. The journal is released four times a year – twice in English and twice in Slovak. The contributions go through a double anonymous reviewing procedure. The journal publishes contributions in accordance with the Statute of the Journal Political Science and Ethical Principles of the Journal Political Science – The Statement of Respect of Publication Ethics and Publication Praxis.

At present, the journal forms a part of IndexCopernicus, EBSCO, Central Eastern European Online Library, ProQuest, ERIHPLUS and Web of Science Core Collection databases and is being rated in an evaluating procedure in various international abstract, bibliographical and citation databases.

Ladislav Cabada: Členství a vnitřní organizace ve středoevropských politických stranách (Party Membership and Internal Organization in Central European Political Parties)

Vladimír Naxera: Rusko, demokracie a postsovětský prostor – vybrané aspekty politického myšlení Alexandra Solženicyna (Russia, Democracy and Post-Soviet Area – Some Aspects of Political Thought of Aleksandr Solzhenitsyn)

Kateřina Vargová – Jiří Zákravský: Sportovní diplomacie KLDR: Únik z izolace? (Sports Diplomacy of DPRK: Escape From Isolation?)

Lucia Husenicová: Idealizmus ako integrálna súčasť liberálnej teórie medzinárodných vzťahov (Idealism as an Integral Part of Liberal Theory of International Relations)

Šárka Waisová: Tchajwanské organizace občanské společnosti a jejich role v čínsko-tchajwanských vztazích (Taiwanese Civil Society Organisations and Their Role in Cross-Strait Relations)

Olga Brunnerová – Jakub Charvát: Metody výzkumu politické komunikace v nových médiích: Přehledová studie (Research Methods of Political Communication in New Media: A Review Study)

Petr Bláha: Reprezentace žen na lokální úrovni: Kvalitativní komparativní analýza úspěšnosti žen v českých komunálních volbách 2014 (Women’s Representation at the Local Level: Qualitative Comparative Analysis of Women’s Success In the 2014 ...

David Čepelák – Pavel Hlaváček: Je Čína revizionistickou velmocí? Analýza vojenského sektoru (Is China A Revisionist Power? Analysis of Military Sector)

Patrícia Artimová: Recenzia na knihu: Migrácia – história a súčasnosť (Book Review: Migration – Past and Present)

Michal Klenka: Recenzia na knihu: Imunity v mezinárodním právu (Book Review: Immunities in International Law)

Gabriel Koscelanský: Recenzia na knihu: Ohniská napätia: Na prahu krízy v Európe (Book Review: Flashpoints: The Emerging Crisis in Europe)

Linda Babušík Adamčíková – Renáta Bzdilová: Medzinárodná vedecká konferencia: „Aktuálne otázky teórie a praxe politiky a medzinárodných vzťahov“ (The International Scientific Conference: “Current Issues of Theory and Practice of Politics and International Relations”)

Ivana Slobodníková: Medzinárodná konferencia: „GLOBSEC 2017 Bratislava Forum – Adapting (To) the Future“ (International Conference: „Globsec 2017 Bratislava Forum – Adapting (To) the Future“)

Redakcia časopisu Politické vedy: Exegi monumentum aere perennius – Pamiatke profesora Igora Kosíra (Exegi monumentum aere perennius – To the Memory of the Professor Igor Kosír)

Dear readers,

we would like to announce that the journal Politické vedy was officially included to the database Web of Science – WoS (Emerging Sources Citation Index).

Link to location: http://ip-science.thomsonreuters.com/cgi-bin/jrnlst/jlresults.cgi?PC=MASTER&Full=politicke%20vedy

Yours faithfully,

Jaroslav Ušiak
Editor in Chief

CejissFpvMv