has been released since 1998. The aim of the academically reviewed journal is to publish original articles of Slovak and foreign authors, concerning different fields of social science, concentrating primarily on topics from political science, international relations, modern history and security studies. The journal brings as well actual reviews of recently published scientific literature from Slovak and foreign publishers. An emphasis is also placed on the evaluation on scientific activities, social events and a wide spectrum of other activities, which are interesting for the academic community. The content of the present journal on political science has the ambition to accommodate the needs of scientific workers, professors, students, activists, politicians and other qualified authors and university academics. However, the journal also keeps in mind the interests of the public and published articles can also serve in favour of those, who care about the topics of political science and the newest questions in research. More information about published articles can be found in the section For authors.

The journal Politické vedy is released at the Faculty of Political Science and International Relations of Matej Bel University in Banská Bystrica by the publisher Belianum, Matej Bel University Press. The journal is released four times a year – twice in English and twice in Slovak. The contributions go through a double anonymous reviewing procedure. The journal publishes contributions in accordance with the Statute of the Journal Political Science and Ethical Principles of the Journal Political Science – The Statement of Respect of Publication Ethics and Publication Praxis.

At present, the journal forms a part of IndexCopernicus, EBSCO, Central Eastern European Online Library, ProQuest, ERIHPLUS and Web of Science Core Collection databases and is being rated in an evaluating procedure in various international abstract, bibliographical and citation databases.

Štefan Ižák - The Construction of the Nation and Its Enemies in the Discourse of the Slovak Extreme Right Party K-ĽSNS (Konštrukcia národa a jeho nepriateľov v diskurze slovenskej extrémne pravicovej strany K-ĽSNS)

Libor Kutěj - Territorial Prioritization of Czech Military Diplomacy in 1992-2018 (Územná prioritizácia českej vojenskej diplomacie v rokoch 1992-2018)

Pavel Bučka – Ján Marek – Rudolf Pástor - Modernization of the Armed Forces of the Russian Federation after the Russian-Georgian Conflict (Modernizácia ozbrojených síl Ruskej federácie po rusko-gruzínskom konflikte)

Jaroslav Kompan – Michal Hrnčiar - The Security Sector Reform of the Fragile State as a Tool for Conflict Prevention (Reforma bezpečnostného sektora krehkého štátu ako nástroj na prevenciu konfliktov)

Darko Trifunovic – Rastislav Kazanský – Pavel Nečas - Conceptualization of Terrorism as a Modern Form of Political Violence (Konceptualizácia terorizmu ako modernej formy politického násilia)

Jana Tůmová - Continuity and Change: American Foreign Policy in the Era of Donald Trump through the Lens of Role Theory (Kontinuita a změna: Americká zahraniční politika za Donalda Trumpa optikou teorie rolí)

Katarína Chovancová - Age-Based Marginalization in Political Discourse about Crisis Marginalizácia na základe veku v politickom diskurze o kríze

Zuzana Měřičková - Emotions and Discourse: The Analysis of British Prime Ministers´ Speeches on Terrorism Emócie a diskurz: Analýza prejavov britských premiérov zameraných na terorizmus

Tomáš Žipaj - Book Review: Out of the Wreckage: A New Politics for an Age of Crisis Ako z toho von: Nová politika pre svet zmietaný krízami

Róbert Vancel - Book Review: Superpower? Everything You Should Know about Modern China Recenzia na knihu: Superveľmoc? Všetko, čo potrebujete vedieť o súčasnej Číne

Simona Kováčová - Book Review: Public interest: A Paper on Public Policy Theory and Practice Recenzia na knihu: Verejný záujem: Príspevok k teórii a praxi verejnej politiky

Dávid Kollár - International Scientific Conference: “Security Forum 2021” Medzinárodná vedecká konferencia: „Bezpečnostné fórum 2021“

Juliusz Piwowarski – Ewelina Brodziak - International Scientific Conference: “LVIII CICA – XVI Security Forum Krakow 2021” Medzinárodná vedecká konferencia: „LVIII CICA – XVI Bezpečnostné fórum Krakow 2021“

Lucia Husenicová - Book Presentation: “Does EU Membership Facilitate Convergence? The Experience of EU Eastern Enlargement” Prezentácia knihy: „Uľahčuje členstvo v EÚ konvergenciu? Skúsenosti s východným rozšírením EÚ”

CejissFpvMvobrana a strategie