print

Róbert Vancel

Book Review: Superpower? Everything You Should Know about Modern China

(Recenzia na knihu: Superveľmoc? Všetko, čo potrebujete vedieť o súčasnej Číne)

Politické vedy, Volume 24, Number 2/2021, pages 199-204

DOI: https://doi.org/10.24040/politickevedy.2021.24.2.199-204

FULL ARTICLE AVAILABLE HERE

Recommended form for quotation of the article / Odporúčaná forma citácie článku:

Vancel. R. 2021. Book Review: Superpower? Everything You Should Know about Modern China. In Politické Vedy. [online]. Vol. 24, No. 2, 2021. ISSN 1335 – 2741, pp. 199-204. Available at: DOI: https://doi.org/10.24040/politickevedy.2021.24.2.199-204


REVIEWED BOOK:

KIRONSKÁ K. – TURCSÁNYI R. (Eds.): Superveľmoc?. Všetko, čo potrebujete vedieť o súčasnej Číne. [Superpower?. Everything you should know about modern China]. Bratislava: Hadart Publishing, 2020. 415 s. ISBN 978-80-99941-23-7

=
CejissFpvMvobrana a strategie